Våra perros

Lilja

Skogsliljans Honung
F. 2019-03-16 HD: AA , Pra-fri, Nad-fri. BPH Mamma till R- kullen.

Saga

Aguamente Disarray
F. 2020-10-10

Hd: AA

Nad-fri, pra-fri

BPH

Äster

Calmigos Sevilla
Delägd
F. 2022-05-25